Tale
Sang
Foredrag
Andagt
Markus
Hjælp til lyd
Kontakt

 • Køb Markusevangeliet
 • Indledning
 • Kap. 1
 • Johannes døber i ørkenenv. 1-8
 • Jesu dåb og Jesu fristelse v. 9-13
 • Jesu forkyndelse i Galilæa v. 14-15
 • De første disciple kaldes v. 16-20
 • Helbredelse af manden med den urene ånd v. 21-28
 • Helbredelsen af Simons svigermor og andre syge v. 29-34
 • Jesus forkynder i andre byer v. 35-39
 • Helbredelsen af en spedalsk v. 40-45
 • Kap. 2
 • Helbredelsen af den lamme i Kapernaum v.1-12
 • Levi kaldes til discipel v. 13-17
 • Ung vin på nye lædersække v. 18-22
 • Aksplukningen på sabbatten v. 23-28
 • Kap. 3
 • Helbredelse af manden med den visne hånd v.1-6
 • Store folkeskarer og mange helbredelser v. 7-12
 • Valget af de tolv v. 13-19
 • Jesus og Beelzebul og bespottelse mod Helligånden v. 20-30
 • Jesu sande slægtninge v. 31-35
 • Kap. 4
 • Lignelsen om sædemanden v. 1-20
 • Lignelsen om lyse ti stagen og om det voksende korn og om sennepsfrøet v. 21-34
 • Stormen på søen v. 35-41
 • Kap. 5
 • Den besatte i gerasenernes land v.1-20
 • Helbredelsen af Jairus’ datter og af kvinden med blødninger v. 21-43
 • Kap. 6
 • Jesus i Nazaret v. 1-6
 • Udsendelsen af de tolv v. 7-13
 • Johannes Døbers død v. 14-29
 • Bespisningen af de fem tusind v. 30-44
 • Vandringen på søen v. 45-52
 • Helbredelser ved Genesaret v. 53-56
 • Kap. 7
 • Spørgsmålet om rent og urent v. 1-23
 • Den hedenske kvinde v. 24-30
 • Helbredelsen af den døve og stumme v. 31-37
 • Kap. 8
 • Bespisningen af de fire tusinde v. 1-10
 • Kravet om et tegn v. 11-13
 • Advarsel mod farisæernes og Herodes v. 14-21
 • Helbredelsen af den blinde ved Betsajda v. 22-26
 • Peters bekendelse v. 27-30
 • Jesus forudsiger sin lidelse død og opstandelse v. 31-33
 • Om efterfølgelse v. 34-9,1
 • Kap. 9
 • Forklarelsen på bjerget v. 2-13
 • Helbredelsen af drengen med den urene ånd v. 14-29
 • Jesus forudsiger sin død og opstandelse v. 30-32
 • Den største og den sidste v. 33-37
 • Imod os eller for os v. 38-41
 • Advarsel mod at bringe til fald v. 42-50
 • Kap. 10
 • Spørgsmålet om skilsmisse v. 1-12
 • Jesus og de små børn v. 13-16
 • Den rige mand v. 17-31
 • Jesus forudsiger sin lidelse og død og opstandelse v. 32-34
 • Zebedæussønnernes ønske v. 35-45
 • Helbredelsen af den blinde ved Jeriko v. 46-52
 • Kap. 11
 • Indtoget i Jerusalem v. 1-11
 • Forbandelsen af figentræet v. 12-14
 • Tempelrensningen v. 15-18
 • Det visnede figentræ v. 19-26
 • Spørgsmålet om Jesu myndighed v. 27-33
 • Kap. 12
 • Lignelsen om de onde vinbønder v. 1-12
 • Spørgsmål om skat til kejseren v. 13-17
 • Spørgsmålet om opstandelsen v. 18-27
 • Det første bud i loven v. 28-34
 • Davids søn eller Davids herre v. 35-37
 • Advarsel mod de skriftkloge v. 38-40
 • Den fattige enkes gave v. 41-44
 • Kap. 13
 • De sidste tiders tegn og Jesu genkomst v. 1-27
 • Lignelsen om figentræet v. 28-32
 • Årvågne tjenere v. 33-36
 • Kap. 14
 • Beslutningen om Jesu død v. 1-2
 • Salvningen i Betania v. 3-9
 • Judas’ forræderi v. 10-11
 • Nadveren v. 12-25
 • Forudsigelsen af Peters fornægtelse v. 26-31
 • Jesus i Getsemane v. 32-42
 • Tilfangetagelsen v. 43-52
 • Jesus for rådet v. 53-65
 • Peters fornægtelse v. 66-72
 • Kap. 15
 • Jesus for Pilatus v. 1-15
 • Tornekroningen v. 16-20
 • Korsfæstelsen v. 21-32
 • Jesu død v. 33-41
 • Gravlæggelsen v. 42-47
 • Kap. 16
 • Jesu opstandelse v. 1-8
 • Den opstandne Jesus og disciplene v. 9-20